Jak rozpocząć procedurę rozwodową?

Procedura rozwodowa rozpoczyna się złożeniem pozwu we właściwym sądzie rejonowym. Dalszy bieg wydarzeń zależy wyłącznie od tego, jakie żądania przedstawiają obie strony oraz jakie są pomiędzy nimi ustalenia. Jakich formalności trzeba dopełnić, aby złożyć pozew rozwodowy?

Co zawiera pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód musi przede wszystkim określać strony postępowania. Podajemy więc ich dane osobowe, aktualne adresy zamieszkania, a także wykonywane zawody. W pozwie musimy dokładnie sprecyzować, jakie są nasze żądania. Możemy bowiem domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie lub za porozumieniem stron. W drugim przypadku będzie potrzebny wspólny wniosek obojga małżonków. Jeśli jednak chcemy, aby rozwód został orzeczony z winy drugiego współmałżonka, musimy przedstawić odpowiednie dowody. Mogą stanowić je zeznania świadków, dokumenty, czy też wszelkie inne zapisy lub nagrania, które są powszechnie akceptowane przez sąd. Jeśli chcemy powołać świadków, to w pozwie musimy wskazać ich dane osobowe oraz adresy zamieszkania. Musimy również określić, na jaką okoliczność świadkowie mają zostać przesłuchani. Pozew rozwodowy należy odpowiednio uzasadnić. Wskazujemy więc, że nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. W uzasadnieniu podajemy również liczbę, wiek oraz płeć wspólnych dzieci. Jeśli domagamy się alimentów na nie, to określamy również, jakie są ich potrzeby życiowe. Pamiętajmy, że pozew rozwodowy składamy wraz z załącznikami, a więc z:

  • aktem małżeństwa,
  • aktem urodzenia wspólnych dzieci,
  • zaświadczeniem o zarobkach małżonków.
Jak rozpocząć procedurę rozwodową?
Jak rozpocząć procedurę rozwodową?

Jak złożyć pozew rozwodowy?

Co do zasady pozew rozwodowy składamy w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków. Dotyczy to jednak osób, które nadal zamieszkują razem. Jeśli para mieszka w różnych miejscach, to pozew składamy w sądzie, który był właściwym dla ostatniego, wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Warunkiem jest jednak, aby jeden z małżonków nadal zamieszkiwał w ostatnim, wspólnym mieszkaniu. W innym przypadku pozew składamy do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli miejsca tego nie możemy ustalić, to pozew składamy w sądzie właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Pełną dokumentację musimy przedłożyć w biurze podawczym sądu bądź też przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym. Co ważne, składając pozew rozwodowy, musimy także uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Ważne, aby dokumentacja zawierała wszelkie, niezbędne elementy. W przeciwnym razie sąd wezwie nas do uzupełnienia braków, co jednak w znacznym stopniu wydłuża czas wyznaczenia rozprawy rozwodowej. Jest to szczególnie istotne, jeśli chcemy otrzymać orzeczenie rozwodu jak najszybciej.

Jak wygląda rozwód?

Samo wniesienie pozwu rozwodowego to dopiero początek. Następnie sąd wyznacza nam termin rozprawy, na której strony zobowiązane są się stawić. Jeśli małżonkowie uzgodnili pomiędzy sobą wszelkie kwestie dotyczące na przykład winy za rozpad związku bądź podziału opieki nad dziećmi, to rozwód można otrzymać nawet na pierwszej rozprawie. Problem pojawia się, gdy jeden z małżonków żąda orzeczenie o winie drugie współmałżonka bądź brakuje zgody co do podziału majątku czy opieki. Na szczęście zarówno przy składaniu pozwu rozwodowego, jak i na sali sądowej, nie musimy być sami. Może pomóc nam doświadczony prawnik, który przeprowadzi nas przez całą procedurę rozwodową od początku do końca. Szczególnie warto skorzystać z jego pomocy, jeśli domagamy się rozwodu z orzeczeniem o winie bądź nie potrafimy poradzić sobie z dopełnieniem wszelkich formalności. 

Dariusz Kitowski

Witaj, jestem Dariusz Kitowski, ekonomista i copywriter. Moja strona wealth4living.net, stanowi połączenie moich dwóch pasji – finansów i pisania. Dzięki mojemu wykształceniu i ponad 20 letniemu doświadczeniu w zakresie ekonomii, dostarczam Wam wartościowych i przydatnych informacji, które pomogą Wam zrozumieć świat inwestycji i zarządzania swoim budżetem, zarówno w domu, jak i w biznesie. Jako copywriter charakteryzuje mnie ciekawość świata, dlatego porady zdrowotne i lifestylowe będą dla Was równie przydatne w życiu codziennym. Zostawcie komentarz pod artykułem, jeśli konkretne tematy z ekonomii szczególnie Was interesują. Tworzę ten portal dla Was, dlatego Wasze zdanie ma dla mnie ogromne znaczenie!