PKB per capita Polska – definicja, wysokość i inne informacje

Jaki jest Produkt Krajowy Brutto przypadający na jednego mieszkańca?

Produkt krajowy brutto czyli inaczej PKB na jednego mieszkańca jest metryką, która dzieli produkcję gospodarczą kraju na osobę i jest obliczana poprzez podzielenie PKB kraju przez jego populację.

Produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca jest metryką, która dzieli produkcję gospodarczą kraju na osobę i jest obliczana poprzez podzielenie PKB kraju przez jego populację.

PKB na głowę mieszkańca jest globalną miarą służącą do mierzenia dobrobytu narodów i jest używany przez ekonomistów, wraz z PKB, do analizy dobrobytu kraju w oparciu o jego wzrost gospodarczy.
Małe, bogate kraje i bardziej rozwinięte kraje uprzemysłowione mają zazwyczaj najwyższy PKB na głowę mieszkańca

Zrozumienie PKB per capita – co to znaczy PKB per capita?

PKB na mieszkańca jest globalnym miernikiem dobrobytu narodów i jest wykorzystywany przez ekonomistów, wraz z PKB, do analizy dobrobytu kraju w oparciu o jego wzrost gospodarczy.

Istnieje kilka sposobów analizowania bogactwa i dobrobytu kraju. PKB na głowę mieszkańca jest najbardziej uniwersalny, ponieważ jego składniki są regularnie śledzone w skali globalnej, co zapewnia łatwość obliczeń i użytkowania. Dochód na głowę mieszkańca jest kolejną miarą służącą do analizy światowego dobrobytu, choć jest ona mniej powszechnie stosowana.

W swojej najbardziej podstawowej interpretacji, PKB na mieszkańca pokazuje, jak dużą wartość produkcji gospodarczej można przypisać każdemu obywatelowi. Alternatywnie, przekłada się to na miarę krajowego bogactwa, ponieważ wartość rynkowa PKB na osobę łatwo służy również jako miara dobrobytu.

Zrozumienie PKB per capita
Zrozumienie PKB per capita

Sam PKB jest podstawową miarą produktywności gospodarczej danego kraju. PKB danego kraju pokazuje wartość rynkową produkowanych przez niego towarów i usług. W Stanach Zjednoczonych Biuro Analiz Ekonomicznych podaje PKB co kwartał.1 Ekonomiści uważnie przyglądają się temu kwartalnemu raportowi za cały kwartał oraz rocznym danym dotyczącym wzrostu, które mogą pomóc im w analizie ogólnego stanu gospodarki. Ustawodawcy wykorzystują PKB przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki fiskalnej. PKB może również wpływać na bankierów centralnych przy podejmowaniu decyzji o kierunku przyszłej polityki pieniężnej.

PKB na mieszkańca jest często analizowany obok PKB. Ekonomiści używają tej metryki do wglądu zarówno w wewnętrzną produktywność swojego kraju, jak i w produktywność innych krajów. PKB per capita uwzględnia zarówno PKB kraju, jak i jego mieszkańców. Dlatego ważne może być zrozumienie, w jaki sposób każdy z tych czynników przyczynia się do ogólnego wyniku i jak każdy z nich wpływa na wzrost PKB per capita.

Zastosowania PKB na mieszkańca

Rządy mogą wykorzystać PKB per capita, aby zrozumieć, jak gospodarka rośnie wraz z liczbą ludności. Analiza PKB na głowę mieszkańca na poziomie krajowym może dostarczyć spostrzeżeń na temat krajowego wpływu na populację danego kraju. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby przyjrzeć się wkładowi każdej ze zmiennych, aby zrozumieć, w jaki sposób gospodarka rośnie lub kurczy się wraz z liczbą jej mieszkańców. Może istnieć kilka zależności liczbowych, które wpływają na PKB per capita.

Jeśli PKB na mieszkańca danego kraju rośnie przy stabilnym poziomie populacji, może to być potencjalnie wynikiem postępu technologicznego, który wytwarza więcej przy tym samym poziomie populacji. Niektóre kraje mogą mieć wysoki PKB per capita, ale małą liczbę ludności, co zazwyczaj oznacza, że zbudowały one samowystarczalną gospodarkę opartą na obfitości specjalnych zasobów.

Zastosowania PKB na mieszkańca
Zastosowania PKB na mieszkańca

Naród może mieć stały wzrost gospodarczy, ale jeśli jego populacja rośnie szybciej niż jego PKB, wzrost PKB na mieszkańca będzie ujemny. Nie jest to problem dla większości ustabilizowanych gospodarek, ponieważ nawet bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego może nadal przewyższać tempo wzrostu liczby ludności. Jednakże kraje o niskim poziomie PKB per capita, poczynając od włączenia wielu narodów afrykańskich, mają szybko rosnącą liczbę ludności przy niewielkim wzroście PKB, co powoduje stały spadek poziomu życia.

Globalna analiza PKB per capita pomaga zapewnić porównywalny wgląd w dobrobyt gospodarczy i rozwój gospodarczy na całym świecie. Zarówno PKB, jak i populacja są czynnikami w równaniu per capita. Oznacza to, że kraje o najwyższym PKB mogą, ale nie muszą mieć najwyższego PKB per capita. Kraje te mogą również zaobserwować znaczny wzrost PKB per capita w miarę jak stają się bardziej zaawansowane dzięki postępowi technologicznemu. Technologia może być rewolucyjnym czynnikiem, który pomaga krajom podnieść swój ranking per capita przy stabilnym poziomie populacji.

Według danych Banku Światowego, globalny PKB per capita wzrósł średnio o 1,4% w 2019 r.2 Dzięki reformom finansowym zainicjowanym przez Chiny pod koniec lat siedemdziesiątych i Indie w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, gospodarki takie jak Chiny i Indie osiągnęły wskaźniki wzrostu PKB per capita znacznie powyżej średniej światowej w XXI wieku, mimo że ich liczba ludności wynosiła ponad miliard osób na osobę.

Narody o najwyższym PKB na mieszkańca

Poniżej znajduje się 10 krajów o najwyższym PKB per capita według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego na kwiecień 2019 roku.

PKB na mieszkańca wg. Inwestopedii
PańśtwoPKB na osobę w dolarachPKB w miliardach dolarówPopulacja w milionach
Luksemburg$109,600$68.610.63
Szwajcaria$81,870$707.878.65
Irlandia$79,670$399.065.01
Specjalny Region Administracyjny Makau$54,510$26.350.69
Norwegia$67,990$366.395.39
Katar$52,750$147.792.76
Stany Zjednoczone$63,050$21,427.70 331.05
Islandia$57,190$20.810.36
Singapur$58,480$337.455.7
Dania$58,440$339.635.84
Holandia$51,290$886.3417.28

PKB per capita w Polsce – liczby

W okresie od 1989 do 2018 roku PKB Polski wzrósł o 826,96% i był to najlepszy wynik w Europie.

RokI kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartałOgółem
20201,9-8,4-1,6
20194,74,43,93,24,0
20185,25,15,14,95,1
20174,44,05,24,94,6
20163,13,42,72,73,0
20153,63,33,53,93,6
20143,53,63,33,33,4
20130,50,82,43,01,6
20123,72,21,30,21,9
20114,44,34,24,34,3
20103,03,54,24,43,8
20090,81,21,83,31,8
20086,16,05,03,05,0
20077,46,56,56,56,7
20065,46,36,66,66,2
20052,12,83,74,33,3
20047,06,14,84,95,1
20032,23,84,74,73,7

PKB per capita – Polska pnie się w górę

Jak podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, bardzo dobra koniunktura polskiej gospodarki w minionych latach przełożyła się na szybki wzrost poziomu naszego PKB per capita, w porównaniu ze średnią UE oraz z krajami regionu. A wielkość PKB przypadająca na mieszkańca to bardzo miarodajny wskaźnik, który najlepiej przybliża realny obraz wzrostu danego kraju.

PKB per capita – Polska pnie się w górę
PKB per capita – Polska pnie się w górę

Ile Polska ma PKB na osobę?

Polska na koniec 2021 roku miała PKB na osobę w wysokości 17815 dolarów według danych World Banku. PKB per capita w Polsce wzrosło o 5,8% w stosunku rocznym. Polska jest w tym rankingu na 38. miejscu na świecie. Najwyższe PKB na osobę mają Stany Zjednoczone – 64 610,30 dolarów oraz Luksemburg – 119 836,20 dolarów. Najniższe PKB na osobę mają Sierra Leone – 376,70 dolarów oraz Burundi – 377,30 dolarów.

Gdzie jest największe PKB na osobę? Jaki kraj ma największe PKB per capita?

Wiele osób uważa, że ​​największe PKB na osobę mają Stany Zjednoczone. Jednak to nie jest prawda. PKB na osobę w USA jest na 4. miejscu na świecie. PKB na osobę w USA wynosi $57,220. Największe PKB na osobę mają Luksemburg, Norwegia i Szwajcaria. PKB na osobę w Luksemburgu wynosi $106,710, a w Norwegii i Szwajcarii $80,040.

Jak oblicza się PKB?

PKB jest wskaźnikiem, który pokazuje, jak produktywna jest dana gospodarka. Jest to ilość dóbr i usług stworzonych przez gospodarkę w ciągu jednego roku. Aby obliczyć PKB, należy podzielić wartość dodanej produkcji brutto przez liczbę mieszkańców. Wartość dodana brutto to suma wartości dodanej wszystkich przedsiębiorstw w gospodarce.

Aby ją obliczyć, należy odjąć wartość materiałów, które zostały użyte do produkcji od końcowej wartości produktu. PKB jest dobrym wskaźnikiem, który pokazuje, jak dobrze radzi sobie dana gospodarka. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, który może być użyty do porównania gospodarek państw.

PKB = C + I + G + X, gdzie Y to produkt krajowy brutto, C – konsumpcja, I – inwestycje, G – wydatki rządowe, X – eksport netto.

Kto liczy PKB w Polsce?

Głównym miernikiem wzrostu gospodarczego w Polsce jest PKB. Kto jednak liczy ten wskaźnik?

PKB to skrót od „produkt krajowy brutto”. Jest to suma wartości dodanej wytworzonej przez gospodarkę w danym roku. Aby ustalić PKB, należy więc uwzględnić wszystkie produkty i usługi, które zostały wytworzone przez gospodarkę w danym roku.

PKB jest miernikiem wzrostu gospodarczego, ale nie jest jedynym. Innymi wskaźnikami, które można wykorzystać do oceny sytuacji gospodarczej w Polsce, są m.in. stopa bezrobocia, inflacja oraz bilans handlowy.

PKB jest liczony przez Główny Urząd Statystyczny. Aby ustalić PKB, GUS korzysta z danych z różnych źródeł, m.in. z:

– raportów produkcyjnych przedsiębiorstw,

– deklaracji podatkowych,

– danych o handlu zagranicznym,

– danych o rynkach finansowych,

– danych o inwestycjach,

– danych o konsumpcji gospodarstw domowych.

PKB jest więc wyliczany na podstawie danych zebranych przez GUS. Wyniki są publikowane co kwartał.

PKB per capita (PKB na osobę) jest wskaźnikiem, który pozwala porównać poziom życia w różnych krajach. Aby ustalić PKB per capita, należy podzielić wartość PKB danego kraju przez liczbę jego mieszkańców.

Dariusz Kitowski

Witaj, jestem Dariusz Kitowski, ekonomista i copywriter. Moja strona wealth4living.net, stanowi połączenie moich dwóch pasji – finansów i pisania. Dzięki mojemu wykształceniu i ponad 20 letniemu doświadczeniu w zakresie ekonomii, dostarczam Wam wartościowych i przydatnych informacji, które pomogą Wam zrozumieć świat inwestycji i zarządzania swoim budżetem, zarówno w domu, jak i w biznesie. Jako copywriter charakteryzuje mnie ciekawość świata, dlatego porady zdrowotne i lifestylowe będą dla Was równie przydatne w życiu codziennym. Zostawcie komentarz pod artykułem, jeśli konkretne tematy z ekonomii szczególnie Was interesują. Tworzę ten portal dla Was, dlatego Wasze zdanie ma dla mnie ogromne znaczenie!

One thought on “PKB per capita Polska – definicja, wysokość i inne informacje

  • 7 stycznia 2021 o 14:18
    Permalink

    Na liczbach wygląda to całkiem nieźle 😉

Możliwość komentowania została wyłączona.